گلیار دنیای خبر را در یک صفحه مشاهده کنید

گیلیار بی‌اطلاعی نجفی از ریاستش بر ستاد انتخاباتی روحانی

ارسال شده در: اخبار | 0

بی‌اطلاعی نجفی از ریاستش بر ستاد انتخاباتی روحانی سیاست > احزاب و شخصیت‌ها – ایسنا نوشت: محمد علی نجفی اظهار کرد که هنوز در رابطه با ریاست ستاد انتخاباتی حسن روحانی بحثی مطرح نشده‌است. محمد علی نجفی … ادامه یافت

گیلیار بی‌اطلاعی نجفی از ریاستش بر ستاد انتخاباتی روحانی

ارسال شده در: اخبار | 0

بی‌اطلاعی نجفی از ریاستش بر ستاد انتخاباتی روحانی سیاست > احزاب و شخصیت‌ها – ایسنا نوشت: محمد علی نجفی اظهار کرد که هنوز در رابطه با ریاست ستاد انتخاباتی حسن روحانی بحثی مطرح نشده‌است. محمد علی نجفی … ادامه یافت

گیلیار بی‌اطلاعی نجفی از ریاستش بر ستاد انتخاباتی روحانی

ارسال شده در: اخبار | 0

بی‌اطلاعی نجفی از ریاستش بر ستاد انتخاباتی روحانی سیاست > احزاب و شخصیت‌ها – ایسنا نوشت: محمد علی نجفی اظهار کرد که هنوز در رابطه با ریاست ستاد انتخاباتی حسن روحانی بحثی مطرح نشده‌است. محمد علی نجفی … ادامه یافت

گیلیار بی‌اطلاعی نجفی از ریاستش بر ستاد انتخاباتی روحانی

ارسال شده در: اخبار | 0

بی‌اطلاعی نجفی از ریاستش بر ستاد انتخاباتی روحانی سیاست > احزاب و شخصیت‌ها – ایسنا نوشت: محمد علی نجفی اظهار کرد که هنوز در رابطه با ریاست ستاد انتخاباتی حسن روحانی بحثی مطرح نشده‌است. محمد علی نجفی … ادامه یافت

گیلیار بی‌اطلاعی نجفی از ریاستش بر ستاد انتخاباتی روحانی

ارسال شده در: اخبار | 0

بی‌اطلاعی نجفی از ریاستش بر ستاد انتخاباتی روحانی سیاست > احزاب و شخصیت‌ها – ایسنا نوشت: محمد علی نجفی اظهار کرد که هنوز در رابطه با ریاست ستاد انتخاباتی حسن روحانی بحثی مطرح نشده‌است. محمد علی نجفی … ادامه یافت

گیلیار بی‌اطلاعی نجفی از ریاستش بر ستاد انتخاباتی روحانی

ارسال شده در: اخبار | 0

بی‌اطلاعی نجفی از ریاستش بر ستاد انتخاباتی روحانی سیاست > احزاب و شخصیت‌ها – ایسنا نوشت: محمد علی نجفی اظهار کرد که هنوز در رابطه با ریاست ستاد انتخاباتی حسن روحانی بحثی مطرح نشده‌است. محمد علی نجفی … ادامه یافت

گیلیار روحانی: بسیاری از کشورهای اسلامی در منطقه گرفتار توطئه دشمنان شده‌اند/تروریسم معضلی برای منطقه است

ارسال شده در: اخبار | 0

روحانی: بسیاری از کشورهای اسلامی در منطقه گرفتار توطئه دشمنان شده‌اند/تروریسم معضلی برای منطقه است به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی روز سه شنبه در دیدار خانم «هدیه خلف … ادامه یافت

گیلیار روحانی: بسیاری از کشورهای اسلامی در منطقه گرفتار توطئه دشمنان شده‌اند/تروریسم معضلی برای منطقه است

ارسال شده در: اخبار | 0

روحانی: بسیاری از کشورهای اسلامی در منطقه گرفتار توطئه دشمنان شده‌اند/تروریسم معضلی برای منطقه است به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی روز سه شنبه در دیدار خانم «هدیه خلف … ادامه یافت

گیلیار روحانی: بسیاری از کشورهای اسلامی در منطقه گرفتار توطئه دشمنان شده‌اند/تروریسم معضلی برای منطقه است

ارسال شده در: اخبار | 0

روحانی: بسیاری از کشورهای اسلامی در منطقه گرفتار توطئه دشمنان شده‌اند/تروریسم معضلی برای منطقه است به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی روز سه شنبه در دیدار خانم «هدیه خلف … ادامه یافت

گیلیار روحانی: بسیاری از کشورهای اسلامی در منطقه گرفتار توطئه دشمنان شده‌اند/تروریسم معضلی برای منطقه است

ارسال شده در: اخبار | 0

روحانی: بسیاری از کشورهای اسلامی در منطقه گرفتار توطئه دشمنان شده‌اند/تروریسم معضلی برای منطقه است به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی روز سه شنبه در دیدار خانم «هدیه خلف … ادامه یافت

1 2 3 4 17,914