گلیار دنیای خبر را در یک صفحه مشاهده کنید

گیلیار مرتضی بانک: اگر وضعیت پیش از دولت یازدهم ادامه می‌یافت امروز حتی قادر به صدور یک قطره نفت هم نبودیم

|

مرتضی بانک: اگر وضعیت پیش از دولت یازدهم ادامه می‌یافت امروز حتی قادر به صدور یک قطره نفت هم نبودیم مرتضی بانک در همایش «دولت تدبیر، امید ملت» که... بیشتر بخوانید

گیلیار مرتضی بانک: اگر وضعیت پیش از دولت یازدهم ادامه می‌یافت امروز حتی قادر به صدور یک قطره نفت هم نبودیم

|

مرتضی بانک: اگر وضعیت پیش از دولت یازدهم ادامه می‌یافت امروز حتی قادر به صدور یک قطره نفت هم نبودیم مرتضی بانک در همایش «دولت تدبیر، امید ملت» که... بیشتر بخوانید

گیلیار مرتضی بانک: اگر وضعیت پیش از دولت یازدهم ادامه می‌یافت امروز حتی قادر به صدور یک قطره نفت هم نبودیم

|

مرتضی بانک: اگر وضعیت پیش از دولت یازدهم ادامه می‌یافت امروز حتی قادر به صدور یک قطره نفت هم نبودیم مرتضی بانک در همایش «دولت تدبیر، امید ملت» که... بیشتر بخوانید

گیلیار لاریجانی: اصولگرا یا اصلاح‌طلب بودن مهم نیست، باید کاربلد باشیم

ارسال شده در: اخبار | 0

لاریجانی: اصولگرا یا اصلاح‌طلب بودن مهم نیست، باید کاربلد باشیم /باید وزن تشکل‌های سیاسی را بالا برد نرخ بیکاری ایران در بین 182کشور 102 است که این نشان می‌دهد کشور درست اداره نشده است علی … ادامه یافت

گیلیار مرتضی بانک: اگر وضعیت پیش از دولت یازدهم ادامه می‌یافت امروز حتی قادر به صدور یک قطره نفت هم نبودیم

ارسال شده در: اخبار | 0

مرتضی بانک: اگر وضعیت پیش از دولت یازدهم ادامه می‌یافت امروز حتی قادر به صدور یک قطره نفت هم نبودیم مرتضی بانک در همایش «دولت تدبیر، امید ملت» که در شهرستان شهریار برگزار شد، گفت: دولت … ادامه یافت

گیلیار مرتضی بانک: اگر وضعیت پیش از دولت یازدهم ادامه می‌یافت امروز حتی قادر به صدور یک قطره نفت هم نبودیم

ارسال شده در: اخبار | 0

مرتضی بانک: اگر وضعیت پیش از دولت یازدهم ادامه می‌یافت امروز حتی قادر به صدور یک قطره نفت هم نبودیم مرتضی بانک در همایش «دولت تدبیر، امید ملت» که در شهرستان شهریار برگزار شد، گفت: دولت … ادامه یافت

گیلیار مرتضی بانک: اگر وضعیت پیش از دولت یازدهم ادامه می‌یافت امروز حتی قادر به صدور یک قطره نفت هم نبودیم

ارسال شده در: اخبار | 0

مرتضی بانک: اگر وضعیت پیش از دولت یازدهم ادامه می‌یافت امروز حتی قادر به صدور یک قطره نفت هم نبودیم مرتضی بانک در همایش «دولت تدبیر، امید ملت» که در شهرستان شهریار برگزار شد، گفت: دولت … ادامه یافت

گیلیار مرتضی بانک: اگر وضعیت پیش از دولت یازدهم ادامه می‌یافت امروز حتی قادر به صدور یک قطره نفت هم نبودیم

ارسال شده در: اخبار | 0

مرتضی بانک: اگر وضعیت پیش از دولت یازدهم ادامه می‌یافت امروز حتی قادر به صدور یک قطره نفت هم نبودیم مرتضی بانک در همایش «دولت تدبیر، امید ملت» که در شهرستان شهریار برگزار شد، گفت: دولت … ادامه یافت

گیلیار مرتضی بانک: اگر وضعیت پیش از دولت یازدهم ادامه می‌یافت امروز حتی قادر به صدور یک قطره نفت هم نبودیم

ارسال شده در: اخبار | 0

مرتضی بانک: اگر وضعیت پیش از دولت یازدهم ادامه می‌یافت امروز حتی قادر به صدور یک قطره نفت هم نبودیم مرتضی بانک در همایش «دولت تدبیر، امید ملت» که در شهرستان شهریار برگزار شد، گفت: دولت … ادامه یافت

گیلیار مرتضی بانک: اگر وضعیت پیش از دولت یازدهم ادامه می‌یافت امروز حتی قادر به صدور یک قطره نفت هم نبودیم

ارسال شده در: اخبار | 0

مرتضی بانک: اگر وضعیت پیش از دولت یازدهم ادامه می‌یافت امروز حتی قادر به صدور یک قطره نفت هم نبودیم مرتضی بانک در همایش «دولت تدبیر، امید ملت» که در شهرستان شهریار برگزار شد، گفت: دولت … ادامه یافت

گیلیار مرتضی بانک: اگر وضعیت پیش از دولت یازدهم ادامه می‌یافت امروز حتی قادر به صدور یک قطره نفت هم نبودیم

ارسال شده در: اخبار | 0

مرتضی بانک: اگر وضعیت پیش از دولت یازدهم ادامه می‌یافت امروز حتی قادر به صدور یک قطره نفت هم نبودیم مرتضی بانک در همایش «دولت تدبیر، امید ملت» که در شهرستان شهریار برگزار شد، گفت: دولت … ادامه یافت

گیلیار مرتضی بانک: اگر وضعیت پیش از دولت یازدهم ادامه می‌یافت امروز حتی قادر به صدور یک قطره نفت هم نبودیم

ارسال شده در: اخبار | 0

مرتضی بانک: اگر وضعیت پیش از دولت یازدهم ادامه می‌یافت امروز حتی قادر به صدور یک قطره نفت هم نبودیم مرتضی بانک در همایش «دولت تدبیر، امید ملت» که در شهرستان شهریار برگزار شد، گفت: دولت … ادامه یافت

گیلیار مرتضی بانک: اگر وضعیت پیش از دولت یازدهم ادامه می‌یافت امروز حتی قادر به صدور یک قطره نفت هم نبودیم

ارسال شده در: اخبار | 0

مرتضی بانک: اگر وضعیت پیش از دولت یازدهم ادامه می‌یافت امروز حتی قادر به صدور یک قطره نفت هم نبودیم مرتضی بانک در همایش «دولت تدبیر، امید ملت» که در شهرستان شهریار برگزار شد، گفت: دولت … ادامه یافت

1 2 3 4 15,023